Zdravstveni kutak

Zdravstveni kutak

Edit Content

Zdravstveni je kutak odjeljak u kojemu ćete moći pročitati obavijesti vezane uz zdravstvene novosti u vrtiću.
Kao što ste možda već i upoznati, našem timu se pridružila zdravstvena voditeljica koja će vas ovim putem informirati kroz kratke članke i upute vezane za pojedina zdravstvena stanja.

Edit Content

Zdravstvena voditeljica u dječjem vrtiću je osoba sa završenim preddiplomskim studijem Sestrinstvo, odnosno prvostupnica sestrinstva koja radi na osiguranju i unaprjeđenju zdravstvene zaštite djece.
U tu svrhu surađuje sa stručnim suradnicima, ravnateljicom, odgojiteljima, roditeljima, kuharicama i spremačicama kako bi našoj djeci boravak u vrtiću bio što ugodniji i sigurniji.

Radno mjesto je regulirano Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, koji je sastavni dio Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi Republike Hrvatske.

Edit Content

Djelokrug rada zdravstvene voditeljice određen je Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima i obuhvaća:

• Provjeru dokumentacije o cijepljenju djeteta i upućivanje roditelja, skrbnika odnosno posvojitelja djece na obvezu cijepljenja, ako ono nije obavljeno
• Nadzor provođenja sistematskog zdravstvenog pregleda djeteta prije upisa u dječji vrtić
• Praćenje zdravstvenog stanja djece koja pohađaju dječji vrtić i razloge izostajanja
• Praćenje rasta i razvoja djece vršenjem antropometrijskih mjerenja
• Planiranje, provođenje i praćenje provođenja mjera s ciljem zaštite od zaraznih bolesti
• Planiranje i osiguravanje pravilne prehrane i stvaranje optimalnih uvjeta za rast i razvoj djeteta
• Implementaciju i provođenje mjera HACCP sustava
• Planiranje i praćenje provođenje mjera za osiguravanje higijene i sigurnosti u dječjem vrtiću
• Provođenje kontinuiranog zdravstvenog odgoja djece, djelatnika vrtića i roditelja

Edit Content

Zdravstvena voditeljica u vrtiću je zaposlena na 4 sata, odnosno pola radnog vremena.
Najčešće je u vrtiću od 8 do 12 sati, no zbog prirode posla postoji mogućnost promjene.
Ako vam je potrebna pomoć ili savjet zdravstvene voditeljice možete se uvijek obratiti putem e-maila.

Email: zdravstvenivoditelj@dv-ivancica.hr

Radno vrijeme: 06:15 – 16:00