Vrtićki psiholog

Vrtićki psiholog

Edit Content

Vrtićki psiholog je odjeljak u kojemu ćete moći pročitati obavijesti vezane uz psihološke aspekte razvoja djece vrtićke dobi.
Kao što ste znate, u našem stručnom timu radi psihologinja koja će vas ovim putem informirati kroz kratke članke i upute vezane za pojedine specifičnosti koje se tipično javljaju kod djece vrtićke dobi.

Edit Content

Stručni suradnik psiholog u dječjem vrtiću je osoba kojoj je osnovni zadatak osiguravati odgovarajuće, sigurno, stabilno i poticajno okruženje,
u kojem će svako dijete, zadržavajući svoju osobnu i obiteljsku autonomiju, rasti i razvijati se u ono što na osnovu svojih potencijala može postati. 
Osim toga, predškolski psiholog pomaže roditelju i odgojitelju u usmjeravanju i preventivnom djelovanju prilikom odgoja djeteta.

Edit Content

Temeljne zadaće psihologa u predškolskim ustanovama su: prevencija, rana intervencija, edukacija i istraživanje.
Poslovi i radne zadaće predškolskog psihologa obuhvaćaju velik broj međusobno različitih zadataka, možemo reći da se poslovi predškolskog psihologa odnose na poslove vezane uz djecu, roditelje, odgojitelje, poslove na razini stručnog tima te suradnju s vanjskim ustanovama i institucijama.

Rad s djecom:
• Procjena psihomotornog, kognitivnog i socioemocionalnog razvoja i djetetovih potreba
• Opažanje i praćenje ponašanja djece u odgojnoj skupini
• Poticanje pozitivnog emocionalnog razvoja djeteta te kvalitetnog odnosa s vršnjacima i odraslima
• Praćenje i procjena uspješnosti prilagodbe
• Prepoznavanje i otkrivanje darovite djece i djece s teškoćama
• Izrada individualiziranog odgojno-obrazovnog programa za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
• Rad na emocionalnom razvoju i odnosu s vršnjacima
• Prevencija emocionalnih teškoća i poremećaja u ponašanju
• Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja
• Procjena razvojnog statusa prije polaska u školu
• Planiranje i provođenje intervencija u kriznim situacijama te pomoć djeci u prevladavanju stresnih situacija

Rad s roditeljima:
• Inicijalni razgovor s roditeljima novoprimljene djece
• Informiranje o rezultatima praćenja i psihologijske procjene
• Savjetodavni rad
• Suradnja u planiranju i provođenju postupaka iz rane intervencije
• Educiranje iz područja psihologije
• Promoviranje partnerskih odnosa roditelja i vrtića

Rad s odgojiteljima:
• Davanje smjernica za opažanje i praćenje razvoja i napretka djece
• Suradnja pri utvrđivanju i zadovoljavanju specifičnih odgojno – obrazovnih potreba djeteta
• Pomoć pri osmišljanju strategija koje odgojiteljima omogućuju podržavanje i poticanje djetetovih kompetencija
• Prati uvažavanje prava djeteta
• Jača kompetencije odgojitelja
• Provodi usavršavanja i educiranje odgojitelja

Rad na razini stručnog tima:
• Izrada i vođenje propisane dokumentacije i evidencije o djeci
• Dokumentiranje i analiziranje pojedinih segmenata odgojno – obrazovnog procesa
• Praćenje kvalitete rada ustanove
• Sudjelovanje u kreiranju promjena s ciljem unapređivanja odgojno – obrazovnog procesa
• Osmišljavanje i provođenje projekata i istraživanja
• Stvaranje temeljnih uvjeta za ostvarivanje djetetovih prava
• Ukazivanje na pravne propise i etička pravila
• Kreiranje kvalitetnog okruženja za cjelovit razvoj djeteta

Pripremila: Marija Plemenčić, mag. psych., stručni suradnik psiholog

Edit Content

Psihologinja je u vrtiću je zaposlena na puno radno vrijeme.
Najčešće je u vrtiću od 7 do 14 sati, no zbog prirode posla postoji mogućnost promjene.
Ako vam je potrebna pomoć ili savjet psihologa možete se uvijek obratiti putem e-maila.

Email: plemencicmarija@gmail.com

Radno vrijeme: 7:00 – 14:00