Redoviti program

Redoviti program

Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Program je namijenjen djeci ranog i predškolskog uzrasta, a odvija se kao:
• primarni program (9-10 satni)
• program s ručkom (5-6 satni)
• program bez ručka (5-satni)

Programe provode suvremeno educirani i stručni djelatnici: odgojitelji, psiholog kao i zdravstveni voditelji.