Podružnica Brodski Stupnik – oslobađanje obveze plaćanja

Općini Brodski Stupnik odobrena su od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade financijska sredstva u iznosu 29.040,00 € prijavljena na “Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini”.
Svrha ove mjere je osiguranje financijske potpore iz državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama s potpomognutih područja i općinama koji ulažu značajna financijska sredstava u predškolsku djelatnost budući da iste imaju veće financijske izdatke u dijelu tekućih troškova održavanja.
Općina Brodski Stupnik će izuzeti roditelje djece koja pohađaju vrtić “Ivančica-podružnica Brodski Stupnik” od obveze plaćanja udjela u cijeni
dječjeg vrtića  za mjesec svibanj 2023. godine te preuzeti cijeli trošak za taj mjesec!