Upisi

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2022./23.

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19., 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.), članka 18. Statuta i članka 29. Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“,  Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2022./2023.
PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u:

Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2016. god. do 31.03.2017. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece u općinama Oriovac, Brodski Stupnik,  Bebrina i Donji Andrijevci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:
-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
-Preslike osobnih iskaznica roditelja
-Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
-Preslika kartona imunizacije
-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju
- Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 05. rujna 2022. do 16. rujna 2022. Za općinu Oriovac zahtjevi se zaprimaju u matičnom objektu vrtića, Luke Ilića bb,
Za općinu Brodski Stupnik zahtjevi se zaprimaju u područnom objektu vrtića, Stjepana Radića 37.
Za općine Bebrina i Donji Andrijevci zaprimaju se u općinama kojima djeca polaznici programa predškole pripadaju.

Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2022. ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:
Anica Hemen

pdfJavni poziv za upis djece u program predškole za 2022./23.

pdfZahtjev za upis djeteta u program predškole.

Logo

Korisni linkovi

Radno vrijeme

  • Pon-Pet06:15-16:15
  • SubotaZatvoreno
  • NedjeljaZatvoreno

Potražite nas

Posjetite nas na našoj lokaciji

  • Luke Ilića bb,
    Oriovac, HR-35250
  • [+385] 35 409 787
  • vrticoriovac@gmail.com
© 2018 Dječji vrtić Ivančica Oriovac. Sva prava pridržana.