Obilježavanje dana pada grada Vukovara u područnom vrtiću

Djeca iz područnog objekta Brodski Stupnik obilježila su dan pada grada Vukovara crtanjem barjaka, Vukovarskog vodotornja te paljenjem lampiona.